Presseinvitasjon: Mæland inviterer til korrupsjonmøte

Korrupsjon står på dagsordenen når næringsminister Monica Mæland mandag ettermiddag møter styrelederne i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementet.

Næringsminister Monica Mæland har invitert styrelederne i selskapene der statens eierskap forvaltes av henne til et møte.

Temaet for møtet er korrupsjon. Det har vært en sterk utvikling i selskapenes arbeid mot korrupsjon. Samtidig er dette er krevende felt der utviklingen både nasjonalt og internasjonalt går raskt. Det er behov for utvikling av arbeidsmåter og opplæringstiltak i bedriftene.

Hensikten med møtet er å klargjøre statens forventninger, og å drøfte styrets rolle og ansvar knyttet til anti-korrupsjonsarbeid. Målet er også å bidra til at selskapene og styrene kan lære av hverandre.

Når: Mandag 31. mars, klokken 15:30-17:00.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongensgate 8, Oslo.

Møtet er lukket, men pressen kan ta bilder i forkant av møtet. Næringsminister Monica Mæland er tilgjengelig for kommentarer etter møtet.

Pressekontakt:

Fung. kommunikasjonssjef Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post: mrd@nfd.dep.no
eller pressevakten, mobil 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker