Presseinvitasjon: Mæland møter leverandørindustrien

Næringsminister Monica Mæland (H) møter Norsk olje og gass i morgen, onsdag 7. januar.

- Møtet vil gi meg en statusoppdatering for en viktig næring som nå opplever utfordringer og endring etter flere gode år, sier Mæland.

Onsdag formiddag møter næringsministeren topplederforum for leverandørbedrifter i bransjeforeningen Norsk olje og gass. Målet med møtet er kontakt og dialog om næringsutvikling, bransjens interesseområder og utfordringer i leverandørindustrien. Det er Norsk olje og gass som har tatt initiativ til møtet.

Petroleumsnæringen er viktig for Norge. Aktivitetsnivået i norsk petroleumsnæring har vært sterkt stigende de siste årene. Leverandørindustrien har i denne perioden opplevd høy vekst og god lønnsomhet. De norske leverandørbedriftene har klart å tilby produkter som etterspørres i markedet, både på norsk sokkel og internasjonalt. Samtidig har utviklingen vært drevet frem av historisk sett høye energipriser, en god funnutvikling og oppgraderingsbehov på eldre felt.

I 2014 har det kommet flere meldinger om nedbemanninger i norsk petroleumsnæring, og flere aktører har uttrykt bekymring for sitasjonen. En viktig årsak til fallet i aktivitet er reduserte prisforventninger til olje og gass.

Eksterne deltakere:

* Egil Aanestad, Halliburton og leder av Topplederforum i Norsk olje og gass.

* Ingvild Sæther, Teekay.

* Therese Log Bergjord, ESS Support Service.

* Erling Kvadsheim, direktør for miljø- og næringspolitikk i Norsk olje og gass.

* Benedicte Solaas, rådgiver næringspolitikk i Norsk olje og gass.

* Maiken Ims, spesialrådgiver Norsk olje og gass

Når: Onsdag 7. januar, kl. 12:00.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8.

Møtet er lukket for pressen, men næringsministeren er tilgjengelig for kommentarer umiddelbart etter møtet. Det blir muligheter for foto av deltakerne i forkant av møtet.

Media bør møte opp i god tid for registrering.

 

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker