Presseinvitasjon: Mæland møter NHO

Næringsminister Monica Mæland møter NHO-direktør Kristin Skogen Lund i dag, mandag 11. november, for å diskutere rammevilkårene for norsk økonomi.

Dette er det første møtet mellom næringsminister Monica Mæland og NHO. I tillegg til adm. direktør Kristin Skogen Lund deltar også direktør for næringspolitikk Petter Haas Brubakk.

Mæland er tilgjengelig for kommentarer etter møtet, ca klokken 15:45.

Når: Mandag 11. november kl 15:45.

Hvor: Nærings- og handelsdepartementet, Kongensgate 8, Oslo.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker