Presseinvitasjon: Mæland til Brønnøysund

Næringsminister Monica Mæland besøker Brønnøysund tirsdag 12.november. Hun vil sette seg inn i aktuelle problemstillinger, deriblant Brønnøysundregistrenes arbeid med byggesaken. 

Mæland får en orientering om virksomheten av fungerende direktør Håkon Olderbakk. Hun får også en innføring om kommunens håndtering av byggesaken av ordfører Johnny Hanssen, samt en omvisning i bygget.

Mæland er tilgjengelig for pressen klokken 11.40−12.00 i Brønnøysundregistrenes lokaler.

Hva: Mæland besøker Brønnøysundregistrene.

Når: Tirsdag 12. november. Tilgjengelig for presse klokken 11.10-12.00.

Hvor: Brønnøysundregistrene, Havnegata 48, Brønnøysund

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no (med til Brønnøysund)
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker