Presseinvitasjon: Mæland til EFTA-toppmøte

Næringsiminister Monica Mæland deltar på EFTAs ministermøte i Genève mandag 18. november. 

Oppfølging av frihandelsforhandlingene mellom EU og USA står på dagsordenen når EFTAs ministre møtes i Genève. De vil også gjennomgå EFTAs arbeid med frihandelsavtaler for å avklare prioriteringer fremover.

EFTA-kollegiet møter i tillegg Filippinenes visehandelsminister Cristobal for å diskutere mulighetene for et styrket samarbeid om handel og investeringer mellom partene.

Næringsminister Monica Mæland er tilgjengelig for pressen i forbindelse med ministermøtet.

Når: Mandag 18. november, kl 08:30-14:00.

Hvor: EFTA-bygningen, 9-11, rue de Varembé, Genève, Sveits.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland (med til Genève), mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker