Presseinvitasjon: Mæland til Haugesund

Haugesundkonferansen og bedriftsbesøk hos Deep Ocean står på programmet når næringsministeren besøker Haugesund tirsdag 2. februar. 

Haugesundkonferansen

Hva: Deltar på en av de viktigste maritime konferansene i Norge, som samler 200-250 beslutningstakere i den maritime næringen.

Når: Klokken 10.00-13.00

Hvor: Scandic Maritim Hotell, Haugesund

Bedriftsbesøk Deep Ocean

Hva: Besøker subseaselskapet Deep Ocean, som gjennomfører undervannstjenester innen inspeksjon, vedlikehold og reparasjoner for oljevirksomheter over hele verden. Basen på Killingøy er et senter for undervannsteknologi, og beredskapsbase for reparasjon og vedlikehold av rørsystemer i Nordsjøen.

Når: Klokken 13.00-14.00

Hvor: Karmsundgata 74, Haugesund

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker