Presseinvitasjon: Mæland til København

Næringsminister Monica Mæland møter sine nordiske næringsministerkollegaer i København mandag.

I møtet i Nordisk Ministerråd for næring vil Mæland blant annet orientere om Innovasjon Norges arbeid. Etter orienteringen skal næringsministrene diskutere hvordan innovasjon og entreprenørskap i Norden kan styrkes.

På møtet vil næringsministrene også diskutere digitalisering og automatisering som grunnlag for produksjon i Norden. Rapporten «Produksjon i Norden» blir offentliggjort samtidig.

- De nordiske landene står alle overfor utfordringer når vi skal videreutvikle industrien. Vi har forskjellig industri, men utvikling og bruk av avansert teknologi berører oss alle, sier Mæland.

Hva: Næringsminister Mæland deltar på møte i Nordisk Ministerråd for næring.

Hvor: Nordisk ministerråds sekretariat, København.

Når: Mandag 7. desember, klokka 13.00-17.00.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker