Presseinvitasjon: Mæland til Tromsø

Næringsminister Monica Mæland besøker Tromsø tirsdag 26. november.

Nordområdene og regionens betydning nasjonalt og internasjonalt er tema når næringsminister Monica Mæland besøker Tromsø førstkommende tirsdag.

Program for dagen:

Universitetet i Tromsø (UiT) og Forskningsparken

Hva: Omvisning og besøk hos Norinnova Technology Transfer og Barents Biocentre Lab.

Når: Kl 10:00-11:30.

Hvor: Hansine Hansen veg 14, Tromsø.

Nasjonalt anlegg for marin bioprosessering

Hva: Bedriftsbesøk Calanus, Nordic Pharma Inc, Nofima.

Når: 12:30-14:00.

Hvor: Ropnesvegen 71, Kvaløya.

Kongsberg Satelitte Services (KSAT)

Hva: Omvisning på KSAT og møte med rommiljøet i Tromsø.

Når: 14:30-16:00.

Hvor: Prestvannveien 38, Tromsø.

Mæland er tilgjengelig for pressen i forbindelse med turen.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland (med til Tromsø), mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker