Presseinvitasjon: Masterplan for marin forskning legges fram i Tromsø i morgen

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker legger sammen med statsminister Erna Solberg fram masterplan for marin forskning i Tromsø i morgen, tirsdag 1. september

Tid: Tirsdag 1. september kl 1040

Sted: Kystens Hus, Tromsø

- Norge har behov for å bygge opp nye kunnskapsbaserte næringer. Marin sektor er pekt ut som en av de næringene hvor Norge kan være verdensledende med et potensial for økt verdiskaping. Forskning og utvikling vil være helt avgjørende for å utnytte dette potensialet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I morgen legger regjeringen frem masterplanen for hvordan forskning skal bidra til vekst innen marine næringer. Masterplanen danner grunnlag for prioriteringer innen havbruksforskningen, ressurs- og økosystemforskningen og forskning som kan skape nye marine næringer. 

Pressekontakt for statsministeren: Statssekretær Sigbjørn Aanes,  tlf 928 87 886

Pressekontakt for fiskeriministeren: Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes,  tlf 452 41 874

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker