Presseinvitasjon: Monica Mæland til Innlandet

Næringsminister Monica Mæland besøker Innlandet tirsdag 19. november.

Hun skal til Hedmark Kunnskapspark og Heidner Biotek , som er klyngeorganisasjonen for bioklusteret på Hamar. Besøket finner sted fra klokken 09.00 til klokken 11.00. Det er satt av tid til pressen på Biohuset på Hamar fra klokken 10.30-11.00.

Mæland reiser deretter videre til Raufoss, hvor hun vil besøke NCE Raufoss fra klokken 13.30 til klokken 15.30. Den siste halvtimen av besøket er satt av til å besvare spørsmål fra pressen.

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no (med på turen), eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post: media@nhd.dep.no .

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker