Presseinvitasjon: Møte om bensinprisen

Næringsminister Monica Mæland (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) møter mandag fire oljedistribusjonsselskaper for å diskutere konkurransesituasjonen i drivstoffmarkedet, og hva som skjer med pumpeprisene i lys av oljeprisfall og avgiftsreduksjoner.

De siste månedene har vi sett vesentlige fall i oljeprisen uten at drifstoffprisene har gått tilsvarende ned. I statsbudsjettet holdes veibruksavgiftene på drivstoff nominelt uendret, som innebærer at de reelt sett blir lavere. I tillegg fjernes veibruksavgiften på biodiesel og det innføres halv sats for bioetanol. Samtidig øker omsetningspåbudet for biodrivstoff fra 3,5 til 5,5 prosent, med virkning fra 1. juli 2015.

På denne bakgrunnen ønsker næringsministeren og finansministeren å få informasjon om hvordan bransjen forholder seg til lavere oljepris og nye avgiftslettelser fra 2015.

Det er UNO X-gruppen, Statoil Fuel & Retail, Smart Fuel, og Esso Norge som er invitert til møtet.

Møtet er lukket for pressen, men statsrådene er tilgjengelig for kommentarer umiddelbart etter møtet. Det blir muligheter for foto i forkant av møtet.

Media bør møte opp i god tid for registrering. Forhåndsregistrering kan sendes til media@nfd.dep.no.

Når: Mandag 8. desember, kl. 13.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, Oslo.

Pressekontakter:

For næringsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no.

For finansministeren: Kommunikasjonsrådgiver Hong Pham, mobil 911 35 990, e-post phh@fin.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker