Presseinvitasjon: Næringsministeren åpner pilotanlegg for CO2-spisende alger

Næringsminister Monica Mæland åpner pilotanlegg for alger som skal bruke fanget CO2 fra Mongstad. Algene skal brukes til fiskefôr.

Presseinvitasjon: Næringsministeren åpner pilotanlegg for CO2-spisende alger

Næringsminister Monica Mæland åpner pilotanlegg for alger som skal bruke fanget CO2. Algene skal brukes til fiskefôr.

– På denne måten kan vi få løst flere problemer på samme tid. Vi kan bidra til å løse utfordringen med å fø en økende fremtidig befolkning og samtidig bevege oss nærmere overgangen til lavutslippssamfunnet, sier Mæland.

Anlegget som etableres i tilknytning til Technology Center Mongstad vil bruke fanget CO2 i algeproduksjonen. Algene som produseres her vil brukes til fiskefor, noe som kan være med å løse problemene med mangel på Omega-3-fettsyrer til fôret for oppdrettsfisk.

– Her har forskere og fagpersoner ikke vært redd for å tenke utenfor boksen, og faktisk kommet til én og samme løsning på to motstridende problemer. Dette er innovasjon i ordets rette forstand, sier Mæland.

Mæland vil vere tilgjengelig for pressen på Mongstad. Ta gjerne kontakt med kommunikasjonsrådgiver Håkon Jacobsen om du ønsker å delta.

Hvor: Technology Center Mongstad, Hordaland. Oppmøte ved vakta.

Når: Tirsdag 22.november, kl. 12:00

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver / digital redaktør Håkon Jacobsen, mobil 970 77 898, e-post hja@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»