Presseinvitasjon: Næringsministeren inviterer til møte om verdens største forskningsprogram

Pressen er velkommen til å delta på frokostmøte og konferanse onsdag 30. mars. 

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer til frokostmøte og mobiliseringskonferanse i samarbeid med Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge onsdag 30. mars. 

Både kunnskapsministeren, EU- og EØS-ministeren og næringsministeren deltar.

Program onsdag 30. mars 2016:

  • Hva: Frokostmøte for ledere i næringslivet, der Mæland ønsker å vite mer om næringslivets engasjement i europaforskning og deres erfaringer
  • Når: Klokken 08.00-08.55
  • Hvor: Middelthuns gate 27 / Næringslivets hus

  • Hva: Mobiliseringskonferanse, der målet er å oppfordre flere bedrifter til å involvere seg i verdens største forskningsprogram "Horisont2020"
  • Når:

Klokken 09: Åpningsinnlegg ved administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund, næringsminister Monica Mæland og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Klokken 09.20: Keynote speech med Khalil Rouhana, director, European Commission

Klokken 10.00: Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge om hvordan de kan bistå norske bedrifter i Horisont 2020

Klokken 10.30: Kaffepause

Klokken 10.45: Næringslivsinnlegg fra Elkem, SINTEF, Lyse Energi, AnsuR og NCE Oslo Medtech

Klokken 12.15: Avslutningsinnlegg EU og EØS-minister Elisabeth Aspaker

  • Hvor: Middelthuns gate 27 / Næringslivets hus

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker