Presseinvitasjon: Næringsministeren til Sandefjord

Torsdag 27. oktober besøker Monica Mæland Jotun i Sandefjord. 

Besøket er en del av departementets årlige "Ut-i-landet"-aksjon, der alle departementsansatte drar på bedriftsbesøk rundt omkring i Norges land for å lære mer om norsk næringsliv.  

Bedriftene som inviterer inn får presentere seg selv og sin daglige drift, og har muligheten til å gi innspill til departements arbeid og næringslivspolitikken generelt.

Program:

Hva: Jotun er Norges ledende produsent av maling og pulverlakker, og blant verdens ledende leverandør av skipsmaling, industrimaling og pulverlakk. Privateid og familiedrevet selskap som ble etablert i Sandefjord i 1926. Driver globalt og har kontorer i bla Malaysia, Dubai og Kina. Mæland har tidligere åpnet Jotuns fabrikk i Rio de Janeiro. 

Når: Klokken 11.30. 

Hvor: Industriveien 70, Sandefjord. 

Les mer om "Ut-i-landet" her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tommer-departementet-for-a-dra-pa-bedriftsbesok/id2508020/

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil 975 26 759, e-post csh@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker