Presseinvitasjon: Næringsministeren til Tromsø

Mulighetene i Nord-Norge og maritim strategi står på programmet når næringsminister Monica Mæland besøker Tromsø torsdag 27. november.

Hvordan kan næringslivet og universitetene samarbeide bedre? Hva må til for å få flere unge til å bli gründere, og hvordan kan vi ta hele landet i bruk? Dette er noen av temaene når næringsministeren torsdag morgen møter studenter fra Universitetet i Tromsø.

Mæland skal også holde innlegg om mulighetene i Nord-Norge på Næringslivsdagen Nord 2014.

Om ettermiddagen inviterer næringsministeren til høringsmøte om maritim strategi. Mæland har i løpet av høsten møtt næringen i fire byer for å få innspill til regjeringens arbeid med den nye strategien. Tromsø er siste by ut. Møtet arrangeres i samarbeid med Maritimt forum, og temaet er nordområdene. I tillegg vil Maritimt forum levere et samlet innspill til strategien.

Møtene er åpne for pressen.

Program:

Møte med studenter fra Universitetet i Tromsø.

Når: 09:20-10:30.

Hvor: Clarion Hotel the Edge.

Næringslivsdagen Nord.

Når: 11:00-12:30.

Hvor: Clarion Hotel the Edge.

Høringsmøte om maritim strategi.

Når: 14:00-16:15.

Hvor: Framsenteret.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker