Presseinvitasjon: Nasjonal konferanse om fiskerikriminalitet

Nærings- og fiskeridepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet inviterer til en nasjonal konferanse om fiskerikriminalitet på Rica Ishavshotel i Tromsø 2. desember 2014.

Konferansen vil belyse norske myndigheters og internasjonale organisasjoners arbeid for å bekjempe fiskerikriminalitet. Fiskerikriminalitet omfatter ulike former for økonomisk kriminalitet på forskjellige trinn i fiskerinæringens verdikjede fra fangst til marked, inkludert arbeidsmarkedskriminalitet.

Program

11.00 – 11.20 En bred front mot fiskerikriminalitet

Fiskeriministeren åpner konferansen

11.20 – 11.40 Bekjempelse av fiskerirelatert kriminalitet

Statssekretær Jøran Kallmyr, Justis- og beredskapsdepartementet

11.40 – 12.00 Fiskerimyndighetenes kontrollarbeid

Fiskeridirektør Liv Holmefjord

12.00 – 12.20 Skatteetatens arbeid for økt etterlevelse i fiskerinæringen

Regiondirektør Karl Husabø, Skatt vest, ansvarlig for Riksprosjekt fisk

12.20 – 12.40  Fiskerikriminalitet og rettshåndhevelse

Førstestatsadvokat Lars Fause, Troms og Finnmark

12.40 – 13.00  Spørsmålsrunde. Fiskeriministeren deltar / sitter i panelet.

Ordstyrer: Gunnar Stølsvik, prosjektleder for Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA), Nærings- og fiskeridepartementet

13.00 – 14.30  Lunsj

14.30 – 14.50 UNODC’s Wildlife and Forest Crime Programme

Jorge Rios, Chief of the Global Programme for Combating Wildlife and Forest Crime, UNODC

14.50 – 15.10 UNODC/WCO’s Container Control Programme

Ketil Ottersen, Senior Programme Coordinator, UNODC

15.10 – 15.30 INTERPOL’s Project Scale

Alistair McDonnell, Criminal Intelligence Officer, INTERPOL

15.30 – 15.50 Forced Labour and Trafficking in Fisheries,

Jean-Marie Kagabo, Programme Coordinator, ILO

15.50 – 16.10 Tax Crime in the Fisheries Sector

Brian McAuley, Consultant and co-author of the OECD report

’Evading the Net: Tax Crime in the Fisheries Sector’

16.10 – 16.30 Q&A session

Ordstyrer: Gunnar Stølsvik, prosjektleder for Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA), Nærings- og fiskeridepartementet

Konferansen ledes av avdelingsdirektør Elisabeth N. Gabrielsen, Nærings- og fiskeridepartementet

Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobil 934 19 402

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker