Presseinvitasjon: Tar imot utgreiingar om handtering av norsk atomavfall

Næringsminister Monica Mæland tar tysdag 27. januar imot to utgreiingar om handtering av norsk atomavfall.

Konseptvalutgreiingane (KVU) er utarbeidde av  DNV GL  med samarbeidspartnarane  Studsvik Nuclear AB Quintessa Ltd .,  Westinghouse Electric Sweden AB  og  Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF) . Utgreiingsarbeidet starta i september 2013.

I samband med overrekkinga vil DNV GL presentere hovudkonklusjonane i utgreiingane. Presentasjonen er open for presse.

Den første utgreiinga vurderer løysingar for handtering og oppbevaring av brukt kjernebrensel og anna radioaktivt avfall frå norsk nukleær verksemd.

Den andre utgreiinga vurderer metode for framtidig nedbygging og avvikling av dei norske atomanlegga, medrekna val av oppryddingsnivå i Halden og på Kjeller.

Kva: Næringsministeren tar imot to utgreiingar om handtering av norsk atomavfall.
Kvar
: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, Oslo.
Når: Tysdag 27. januar, klokka 14.30.

Ta med pressekort. 

Les meir om Nærings- og fiskeridepartementet sitt arbeid  med nukleære saker  her .

Lurer du på kor mykje radioaktivt avfall vi har i Noreg, kvar det kjem frå og kvar det blir lagra i dag? Les ofte stilte  spørsmål  her .

Pressekontakter:
For næringsministeren: Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post  rsi@nfd.dep.no
For DNV GL: Tore Høifødt, mobil 906 02 694, e-post  Tore.Hoifodt@dnvgl.com

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her .

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker