Presseinvitasjon: Tar imot utgreiingar om handtering av norsk atomavfall

Næringsminister Monica Mæland tar tysdag 27. januar imot to utgreiingar om handtering av norsk atomavfall.

Konseptvalutgreiingane (KVU) er utarbeidde av DNV GL med samarbeidspartnarane Studsvik Nuclear ABQuintessa Ltd., Westinghouse Electric Sweden AB og Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF). Utgreiingsarbeidet starta i september 2013.

I samband med overrekkinga vil DNV GL presentere hovudkonklusjonane i utgreiingane. Presentasjonen er open for presse.

Den første utgreiinga vurderer løysingar for handtering og oppbevaring av brukt kjernebrensel og anna radioaktivt avfall frå norsk nukleær verksemd.

Den andre utgreiinga vurderer metode for framtidig nedbygging og avvikling av dei norske atomanlegga, medrekna val av oppryddingsnivå i Halden og på Kjeller.

Kva: Næringsministeren tar imot to utgreiingar om handtering av norsk atomavfall.
Kvar
: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, Oslo.
Når: Tysdag 27. januar, klokka 14.30.

Ta med pressekort. 

Les meir om Nærings- og fiskeridepartementet sitt arbeid med nukleære saker her.

Lurer du på kor mykje radioaktivt avfall vi har i Noreg, kvar det kjem frå og kvar det blir lagra i dag?Les ofte stilte spørsmål her.

Pressekontakter:
For næringsministeren: Ragnhild H. Simenstad, mobil 917 17 459, e-post rsi@nfd.dep.no
For DNV GL: Tore Høifødt, mobil 906 02 694, e-post Tore.Hoifodt@dnvgl.com

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker