Presseinvitasjon: TTIP-konsekvenser for Norge

I morgen onsdag kommer den uavhengige rapporten om hvilke konsekvenser en handels- og investeringsavtale (TTIP) mellom EU og USA kan få for Norge.

Norges viktigste handelspartnere, EU og USA, forhandler om handels- og investeringsavtalen «Transatlantic Trade and Investment Partnership» (TTIP).

For å få et best mulig grunnlag for å sikre norske interesser i denne prosessen har næringsminister Monica Mæland på vegne av Regjeringen bestilt en rapport om konsekvensene av en slik avtale for Norge og norske veivalg.

Hva: Presentasjon og overrekkelse av TTIP-rapport til næringsminister Monica Mæland.
Hvor: NUPI, C. J. Hambros plass 2, Oslo
Når: Onsdag 2. november kl. 10.00 (kaffe/registrering fra 9.30).
Foreløpig program ligger på NUPIs nettsider.
Presse kan melde seg på her: media@nfd.dep.no

NUPI fikk tildelt oppdraget i februar i samarbeid med Institute of Economic Research at the University of Munich, Menon, Norsk Institutt for Bioøkonomi og Universitetet i Oslo.

Les mer om Norges arbeid med frihandels- og investeringsavtaler på regjeringen.no

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker