Pressekonferanse: Regjeringen vil styrke egenkapitalen i Statkraft

Regjeringen vil styrke egenkapitalen i Statkraft med 10 milliarder kroner.

Næringsminister Monica Mæland, olje- og energiminister Tord Lien og klima- og miljøminister Tine Sundtoft møter media om dette på Stortinget i dag, kl. 13.15.

Når: fredag 5. desember, kl. 13.15.
Hvor: Statsrådsalen, Stortinget.

I tillegg til statsrådene vil Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen også være tilgjengelig for kommentarer.

OBS: På grunn av Stortingets adgangsbestemmelser, må journalister som ikke har adgangskort ta med id og gi beskjed til media@nfd.dep.no for å bli hentet i resepsjonen.

Pressekontakter:

  • For næringsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no.
  • For olje- og energiministeren: Kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen, mobil 90683887, e-post hsi@oed.dep.no.
  • For klima- og miljøministeren: Kommunikasjonssjef Jon Berg, mobil 90569495 e-post jbe@kld.dep.no.
  • For Statkraft: Pressetalsmann Knut Fjerdingstad, mobil 901 86 310, e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner