Priv. til red. – Giske til India

 

Nærings- og handelsminister Trond Giske reiser til India førstkommende lørdag. Han skal ha møter med nestleder i planleggingskommisjonen Montek Singh Ahluwalia og telekommunikasjons og IT-minister Kapil Sibal.

I tillegg skal han møte representanter fra Telenor, blant annet adm.dir. Jon Fredrik Baksaas, og ansatte i Uninor for å bli orientert om situasjonen.

Pressekontakt ved den norske ambassaden i Delhi: Petter Tollefsen, + 91 99 58 00 34 06.

Pressekontakt i Norge: Øyvind Arum, 917 28 409 og NHD Pressevakt, 902 51 303

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner