Priv. til red. - Tillitsvalgtgruppen 2020 møter Giske i Trondheim

Nærings- og handelsminister Trond Giske har møte med gruppen av tillitsvalgte i prosjekt Norge 2020 i Trondheim tirsdag 28. juni. Han skal også åpne et nytt anlegg hos Nidar.

Tillitsvalgtsgruppen 2020 møtes denne gangen for å diskutere temaene utdanning, kompetansebygging og livslang læring, samt nye verdikjeder, globalisering og outsourcing. Blant innlederne er Jørgen Sjaastad, Universitetet i Oslo. Møtet er lukket, men det er anledning for media til å ta bilder og gjøre intervjuer etter avtale.

Statsråden besøker også Nidar, hvor han skal åpne Nidars nye anlegg for sjokoladefremstilling og hilse på ansatte og tillitsvalgte. Dette besøket er åpent for pressen og varer fra kl 12.15 til 13.00.

Tid tillitsvalggruppen:
10:00-12:00 Tema ”Nye verdikjeder, globalisering og outsourcing”
(inkl. pause)  Innleder Rune Rafdal, tillitsvalgt i Fellesforbundet, jobber i Aker Solutions.
                       Diskusjon
13:15-14:30 Tema ”Utdanning” 
                      Innleder Jørgen Sjaastad, stipendiat ved Universitet i Oslo
                      Diskusjon
14:30-14:45 Pause
14:45-16:00 Tema ”Kompetansebygging og livslang læring”
                       Innleder Sveinung Skule, forskningsdirektør NIFU
                       Diskusjon

Sted: Møterom Havna på hotell Scandic Solsiden, Beddingen 1,Trondheim

Tid Nidarbesøket: Kl 12.15-13.00.
Sted: Bromstadvegen 2 i Trondheim

Kontaktperson:
Jofrid Egeland, senior kommunikasjonsrådgiver NHD, tel. 97044221.
Pressevakt NHD, tel. 90251303.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner