Priv. til red: Åpner Statoil-kontor i Harstad

Statoil inviterer 15. mai til den offisielle oppstarten av Drift Nord. Nærings- og handelsminister Trond Giske vil stå for åpningen av kontoret på vegne av regjeringen.

For ett år siden kom beslutningen fra konsernsjef i Statoil Helge Lund, om at selskapet skulle etablere et nytt driftsområde for Nord-Norge i Harstad. Selskapet viser til at dette er en viktig milepæl både for Statoil og landsdelen.

15. mai inviterer de derfor ansatte, leverandører, sentrale interesser og media til den offisielle oppstarten av Drift Nord.

Nærings- og handelsminister Trond Giske representerer regjeringen på arrangementet. Han vil holde innlegg cirka kl. 12.30.

Programmet er todelt med en innledende markering som blir etterfulgt av et seminar om industrien i nord. Dette vil gå i gang cirka 13.40.

Statsråden vil være tilgjengelig for pressen for kommentarer.

Tid: Onsdag 15. mai, 12.00-15.00

Sted: Statoils kontor i Harstat, Mølnholtet 42

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, senior kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Ola Anders Skauby, Statoil, pressekontakt norsk sokkel, 905 98 519, oaska@statoil.com.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker