Priv. til red.: Aspaker til Tromsø og Alta

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Tromsø mandag 10. november og Alta tirsdag 11. november. I Tromsø skal fiskeriministeren delta og innlede på Agenda Nord-Norge. I Alta deltar fiskeriministeren på en Fiskeri- og havbrukskonferanse i regi av Finnmark fylkeskommune og Vest-Finnmark regionråd.

Tema for fiskeriministerens innledning på Agenda Nord-Norge er Verdens ledende sjømatregion. Mer om Agenda Nord-Norge på deres nettsider: agendanordnorge.no

På Fiskeri- og havbrukskonferansen i Alta skal fiskeriministeren innlede om Finnmarks rolle i verdens fremste sjømatnæring. Mer om konferansen på Finnmark fylkeskommune sine nettsider.

Fiskeriministeren skal i tillegg delta på partiarrangementer både i Tromsø og Alta.

Kontakt: kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel – mob. 971 80 784

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner