Priv. til red.: Fiskeriministeren besøker Måsøy i Finnmark 28. – 29. juli

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Måsøy kommune 28. – 29. juli. Statsråden skal møte fiskerne i kommunen, besøke en fiskeindustribedrift, et turistfiskeanlegg og et oppdrettsselskap.

Program mandag 28. juli:

19.00               Møte med fiskerne i Måsøy, Havøysund hotell

Program tirsdag 29. juli:

08.30               Besøk på Tobø Fisk AS, Havøysund

                        - presentasjon av bedrift

                        - levendelagring

09.45               Besøk på turistfiskeanlegg, Havøysund

                        - Norway Guide         Fishing/Claudines gjestehus        

12. 00         Besøk hos oppdrettsselskapet Norwegian Royal Salmon Finnmark, lokalitet Fartøyvika

                        - presentasjon av NRS Finnmark

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner