Priv. til red.: Giske åpner NM for studentbedrifter

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpner NM for studentbedrifter i Oslo i dag.

Temaet for nærings- og handelsminister Trond Giskes åpningsinnlegg er Entreprenørskap i utdanningen. Studentbedriftene som deltar i kåringen av Norges beste Studentbedrift skal konkurrere i åtte ulike kategorier. Konkurransen arrangeres av Ungt Entreprenørskap.

Tid: Onsdag 6. juni kl 12.30.

Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gt. 27, Oslo.

Pressekontakt: Jofrid Egeland, 97044221 eller NHDs pressetelefon: 90251303.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»