Priv. til red: Giske åpner verdens største studentfestival

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpner verdens største studentfestival Isfit i Trondheim fredag 8. februar 2013.

Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim (Isfit) samler studenter fra over 100 nasjoner i Trondheim for å utveksle ideer med mål om å bidra til en bedre fremtid for unge mennesker i verden. Tidligere har blant annet Dalai Lama, Desmond Tutu og Kronprins Haakon gjestet festivalen. Temaet for Isfit 2013 er global handel.

Hva: Åpningsseremoni med blant annet statsråd Trond Giske.
Hvor: Studentersamfundet, Trondheim.
Når: Fredag 8. februar klokka 19:00.

Les mer om Isfit og program på festivalens hjemmesider: http://www.isfit.org/

Pressekontakter:

For Giske: Pressevakten i NHD: 902 51 303, e-post media@nhd.dep.no
For Isfit: Viktor Grande Røssnes, mobil 955 52 833.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker