Priv. til red: Giske blir utfordret av IKT-bransjen

For første gang på 15 år lanserer regjeringen en egen næringsmelding. Nærings-  og handelsminister Trond Giske samler nå innspill fra bedrifter over hele landet. Fredag 12. april står IKT-bransjen for tur.

I forbindelse med den kommende næringsmeldingen har Giske invitert IKT-bedrifter på samråd i Oslo. Dette skjer hos Visma kl 12.00. Flere av dem får ”minimøter” med statsråden: Noen minutter til å fortelle om deres utfordringer og forslag til løsninger.

Det er 15 år siden forrige næringsmelding, og mye har skjedd siden den tid. Vi vet ikke hva slags varer og tjenester vi vil etterspørre om 20, 50 eller 100 år.

- Viktigere enn å spå hva som vil skje, er at næringspolitikken er utformet slik at norsk økonomi står rustet til å takle endringene som vil komme, sier Giske.

Stortingsmeldingen vil blant annet gi en oversikt over norsk næringsliv i dag. Det vil også bli en gjennomgang av næringspolitikken som føres og som støtter opp om fremtidig høy verdiskapingsevne i norsk økonomi.

Når: Fredag 12. april, kl. 12.00 – 13.30. Arrangementet er åpent for pressen og Giske vil være tilgjengelig for kommentarer.  

Hvor: Visma, Karenslyst allé 56, Skøyen.

For presse som ønsker å delta, send epost til media@nhd.dep.no

Pressekontakt:

For Nærings- og handelsdepartementet:

Anne Cecilie Lund, senior kommunikasjonsrådgiver: 996 21 213, acl@nhd.dep.no. og pressevakten: 902 51 303, media@nhd.dep.no.

For IKT-Norge (medarrangør):

Liv Freihow, direktør for næringspolitikk, 48250924, f@ikt-norge.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner