Priv. til red: Giske inviterer til Eierskapskonferansen 2011

Nærings- og handelsminister Trond Giske inviterer tysdag 14. juni til Eierskapskonferansen 2011. Tema i år er samfunnsansvar, og på talarlista står namn som George Soros, Stine Bosse og Yngve Slyngstad.

Program:

1300-1330 Registrering
1330-1340 Opning, ved Kristoffer Kompen
1340-1400  Innleiing, ved Trond Giske, statsråd
1400-1415 Statens eierberetning, ved Mette I. Wikborg, ekspedisjonssjef, Eierskapsavdelingen
1415-1500 Socially Responsible Investing
George Soros, investor, i samtale med Mette Fossum Beyer og Trond Giske
Spørsmål til George Soros frå salen

1500-1530  Pause
1530-1555 Den gode vilje – de store dilemma, ved Stine Bosse, styremedlem i Nordea, Aker og andre nordiske selskap
1555-1615 Statens pensjonsfond utland, ved Yngve Slyngstad, CEO, Noregs Bank Investment Management
1615-1640 Spørsmål og diskusjon
  Trond Giske, Mette I. Wikborg, Stine Bosse, Yngve Slyngstad
1640-1645 Avslutning v/statsråden

Eierskapskonferansen føregår tysdag 14. juni kl 13.00-16.45 i Plenumsalen (R4) i regjeringskvartalet.

Deltakarane på konferansen vil vere styreleiarar, konsernsjefar og andre sentrale aktørar i norsk næringsliv og på området eigarskap, totalt om lag 200 personar.

Pressa er velkommen til å delta på konferansen. Forhåndsregistrering på acl@nhd.dep.no innen klokken 11.00 samme dag.

Vi gjør oppmerksom på at endringer i programmet kan forekomme.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker