Priv. til red.: Giske inviterer til innovasjonskonferanse

Næringsminister Trond Giske inviterer til konferansen Et nyskapende og bærekraftig Norge – om utvikling av morgendagens innovasjonspolitikk. Konferansen holdes i Gamle Logen i Oslo i morgen, tirsdag.

Hensikten med konferansen er å ta temperaturen på innovasjons-Norge og utfordre til diskusjon om veien videre. Konferansen skal også gi innovasjonsfaglig påfyll fra gründere, bedriftsledere og representanter for det akademiske miljøet.

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil åpne konferansen. Giske deltar også i en debatt sammen med Viktor Norman, Jan Fagerberg og Leo Grünfeld, og statsråden vil også oppsummere konferansen på slutten av dagen. Se program under for tidspunkter.

Tid: Tirsdag 25. september 2012 kl. 11.00 – 16.15.

Sted: Gamle Logen, Grev Wedels Plass 2, Oslo.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Jofrid Egeland: 97044221, eller NHDs pressetelefon: 90251303.

Program:

11:00: Lunsj

11:45: Kulturelt innslag
v/King Wings

11:50: Åpning av konferansen
Konferansier Bente Engesland, kommunikasjonsdirektør, Statkraft

11:55: Innledning ved statsråd Trond Giske, nærings- og handelsminister
Presentasjon av statusrapport - Innovasjonsberetning

12:15: Krise, omstilling og vekst: Hva skal vi leve av i fremtiden?
Victor Norman, professor, Norges Handelshøyskole, Bergen

12:30: "Lille land, hva nå? Om innovasjon og innovasjonspolitikk i Norge"
Jan Fagerberg, professor, Universitetet i Oslo

12:45: Innovasjon i Norge... Svaret er bedre tjenester både hjemme og i eksporten
Leo Grünfeld, styreleder, Menon Business Economics

13:05: Videoinnslag

13:10: Debatt: Trond Giske, Viktor Norman, Jan Fagerberg og Leo Grünfeld

13:35: Pause, servering av kaffe, te og frukt

14:05: Musikalsk innslag
v/Ingrid Berg Mehus og Bjørnar Hopland

14: 10: Financing High Growth firms: The role of Angel investors and VCs in funding innovation.
Karen Wilson, OECD, Directorate for Science, Technology and Industry

14:35: Innovation at Google. eXtreme Innovation
Alexander Taro Zerdick, Head of Operations, Google Northern Europe

15:05: Olje- og gassnæringen som innovasjonsdriver: Norges mest innovative næring
Gro Brækken, adm.dir. Norsk olje og gass

15:25: Internasjonalisering av norske foretak
Silje Vallestad, årets kvinnelige gründer 2011 og
Espen Brodin, investor og gründer


15:50: Oppsummering. Utfordringer og fremtidsvisjoner
Nærings- og handelsminister Trond Giske

16:15: Mingling, enkel servering og musikk

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner