Priv. til red: Giske lanserer selskap for eksportfinansiering

Nærings- og handelsminister Trond Giske lanserer i dag Eksportkreditt Norge AS.

Regjeringen annonserte 18. november 2011 at det skulle opprettes en eksportfinansieringsordning i statlig regi for CIRR-kvalifiserte lån med innlån fra statskassen. I dag lanseres det nye selskapet. På lanseringen vil også den nye styrelederen for selskapet bli annonsert.

Tid: Mandag 25. juni kl. 14.00 - 15.00

Sted: Eksportkreditt Norge, Hieronymus Heyerdahlsgt. 1 (HH1), 6. etg i Oslo. Inngang fra Otto Sverdrups gate.

Pressekontakt: Kommunikasjonssjef Anne Cecilie Lund, 996 21 213, NHD Pressevakt, 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker