Priv. til red.: Giske lanserer strategi for nanoteknologi

Regjeringen lanserer nå den første nasjonale FoU-strategien for nanoteknologi. Det skjer i Forskningsparken i morgen, onsdag kl 10.00.

Nærings- og handelsminister Trond Giske vil lansere strategien. Prorektor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo vil ønske velkommen. Det blir innspill fra kunnskapsmiljøene og næringslivet, blant annet fra administrerende direktør Eva Dugstad ved Institutt for energiteknikk (IFE), overlege Vidar Skaug fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og administrerende direktør Esben Nilssen i Epitarget.

Nanoteknologi dreier seg om å utforske og utnytte atomer og molekyler for design av materialer, komponenter eller systemer med forbedrede eller nye egenskaper. Teknologien har et stort nyttepotensial for næringsutvikling og håndtering av globale samfunnsutfordringer relatert til energi, miljø, helse og mat. Samtidig er det viktig at teknologiutviklingen ikke har uønskede effekter på mennesker og samfunn.

Tid: Onsdag 27. juni kl. 10.00-11.00.

Sted: Universitetet i Oslo, Ole Johan Dahls hus (det nye informatikkbygget), auditoriet Smalltalk, Gaustadaleen 23B.

Kontakt: Jofrid Egeland, 97044221, NHDs pressetelefon, 90251303.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»