Priv. til red.: Giske lanserer strategi for små- og mellomstore bedrifter

Mandag 26. mars kl 12:00 lanserer Nærings- og handelsminister Trond Giske regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter.

I strategien lanseres flere tiltak som skal gjøre hverdagen merkbart enklere for norsk næringsliv. Gjester er John G. Bernander fra NHO, Lars Erik Sletner fra Bedriftsforbundet og Harald J. Andersen fra Virke. Lanseringen finner sted i lokalene til Boost Communications og In Sight AS, i Stortingsgaten 22.

Pressekontakt er:
Anne Cecilie Lund (996 21 213)
Øyvind Arum (917 28 409)
NHD Pressevakt (902 51 303)

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker