Priv. til red.: Giske mottar rapport om sosialt entreprenørskap

Nærings- og handelsminister Trond Giske mottar i morgen en utredning om muligheter og barrierer for sosialt entreprenørskap i Norge.

Utredningen beskriver flere eksempler på sosiale entreprenører i Norge og peker på hvordan disse entreprenørene kan bidra til å løse samfunnsutfordringer på nye og innovative måter. Sosiale entreprenør er aktører som blant annet bidrar til å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet, gir et supplement til det norske utdanningssystemet eller bidrar med nye omsorgstjenester rettet mot eldre.

Statsråden mottar utredningen i Forandringsfabrikkens lokaler i Oslo. Bedriften jobber for barn og unge innen psykisk helsevern, barnevern, skoler og andre institusjoner. Bedriften ble kåret til Årets sosiale entreprenør i 2010.

Tid: Torsdag 15. mars kl. 10.30-11.15.

Sted: Forandringsfabrikken, Øvre Slottsgate 7.

Kontakt: Jofrid Egeland, 97044221, NHDs pressetelefon: 90251303.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner