Priv. til red: Giske og Slagsvold Vedum til Hamar og Raufoss

I morgen, fredag 6. september, legger regjeringen frem en nyhet av stor betydning for hele Innlandet.

Nyheten presenteres av nærings-og handelsminister Trond Giske og landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på Hamar og Raufoss.

Statssekretær Eli Blakstad fra Kommunal- og regionaldepartementet deltar også på Raufoss.

Hamar

Når: Fredag 6. september kl 13:30.

Hvor: Biohuset, rom 317, Holsetgata 22, 2317 Hamar.

Raufoss

Når: Fredag 6. september kl 15:00.

Hvor: Sintef Raufoss Manufacturing (det gamle hovedbygget), Enggata 40, 2830 Raufoss.

Pressekontakter:

For næringsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland (med til Innlandet), mobil: 97 05 50 24, e-post: mrd@nhd.dep.no. Pressevakten: mobil: 902 51 303, epost: media@nhd.dep.no.

For landbruksministeren: Politisk rådgiver Anne Marie Aanerud, mobil: 957 88 336, e-post: aaa@lmd.dep.no.

For kommunalministeren: Pressevakten, tel: 22 24 25 00, e-post: ke@krd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker