Priv. til red.: Giske til Agderkonferansen

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar 23. januar på Agderkonferansen i Kristiansand. Temaet for Giskes innlegg er «Fem grep for et konkurransedyktig Norge”.

Agderkonferansen er regionens viktigste møteplass for ledere innen akademia, offentlig og privat sektor på Sørlandet. Overskriften på årets konferanse er ”Made in Agder” og skal omhandle innovasjon og verdiskaping.

Giske holder sitt innlegg kl 12.20 og vil være tilgjengelig for pressen under konferansen.

Hvor: Kilden teater og konserthus, Kristiansand

Når: Onsdag 23. januar

Les mer om konferansen og program her: http://www.madeinagder.no/

Pressekontakt:

Øystein Solvang, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 466 60 428. oys@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker