Priv. til red: Giske til Bergen

Mandag 22 april deltar Trond Giske på Fornybarkonferansen 2013 i Bergen. Statsråden holder innlegg med tema ”Mot 2050 – fra oljenasjon til energinasjon?”, og deltar i tillegg i paneldebatt.

Regjeringen har en omfattende satsing på fornybar energi. Det kan gi store muligheter for norsk næringsliv både i Norge og i utlandet. Dette blir tatt opp av Giske på den nasjonale konferansen i Bergen. Der møter han rundt 300 deltakere fra bedrifter i fornybarsektoren, kraftselskaper, organisasjoner og myndigheter.

Hvilke ambisjoner har partiene for fornybar energi før stortingsvalget til høsten? Det blir tema for paneldebatt, der Giske møter Trine Skei Grande (V) og Siri Meling (H).  

Hvor:  Radisson Blu Royal Hotell på Bryggen i Bergen

Når: Mandag 22. april kl 12 (innlegg) og 15.30 (paneldebatt). Giske blir tilgjengelig for pressen.

Fornybarkonferansen 2013 finner sted 22. – 23. april. Arrangørene er Norsk Industri, Bergen Næringsråd, Norsk Klimastiftelse og BKK.

Pressekontakt:

Øystein Solvang, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 466 60 428. oys@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Trond Giske delta også på partiarrangementer i Bergen og på Sotra på mandag 22. april. Kontaktperson: Politisk rådgiver Torstein Solberg Tvedt: 907 74745/ tsb@nhd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker