Priv. til red.: Giske til Brussel

Nærings- og handelsminister Trond Giske er i Brussel mandag 19. mars. Han skal blant annet holde innlegg på møtet i Indre markedskomiteen i Europaparlamentet og møte konkurransekommisær Joaquin Almunia i Europakommisjonen.

Giske skal også ha et lunsjmøte med representanter for norsk næringsliv som er til stede i Brussel, samt med LO, NHO og KS. Norge er EUs femte største handelspartner. Tema for nærings- og handelsministerens innlegg i Europaparlamentet vil være EØS-utredningen og aktuelle saker knyttet til betydningen av EØS-avtalen, arbeidet med Kommisjonens handlingsplan for det indre marked, forslag om offentlige anskaffelser, samt realisering av det digitale indre marked. Giske skal også delta i den etterfølgende diskusjonen. På møtet med konkurransekommissær Almunia vil hovedtemaet være kompensasjon for karboninnslaget i industriens kraftkostnader.

Program:

Kl. 11.00-11.45: Møte med konkurransekommissær Joaquin Almunia i Europakommisjonen.

Kl. 12.00-13.15: Lunsjmøte med representanter fra norsk næringsliv: Statoil, Hydro, Statkraft, Statnett, Agder Energi , samt LO, NHO og KS. Sted: Norway House.

Kl. 13.15-13.35: Møte med pressen. Sted: Norway House.

Kl.15.05-15.45:  Giske holder innlegg i Indre markedskomiteen i Europaparlamentet (IMCO, Committee on the Internal Market and Consumer Protection). Sted: Europaparlamentet, møterom Paul-Henri Spaak (4B001).

Kl.15.45-15.55:   Anledning for pressen til å få kommentarer i etterkant av innlegget.

Kl. 16.00-16.20:  Møte med Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S&D – Den progressive allianse av Sosialister og demokrater.) Sted: Ulvskogs kontor.

Kontakt: Jofrid Egeland, NHD, tel. 97044221, Næringsråd Per Kjell Mannes ved EU-delegasjonen: ,tel. +32 (0) 2 238 74 33.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner