Priv. til red.: Giske til EFTA-ministermøte

28. juni 2012 skal nærings - og handelsminister Trond Giske på sommerhalvårets EFTA-ministermøte i Gstaad i Sveits.

I tillegg til å diskutere EFTAs mange pågående forhandlingsprosessene og legge planer fremover, undertegner EFTA-ministrene en intensjonsavtale med Vietnam og en samarbeidsavtale med Georgia.

Pressekontakt i Norge: NHD Pressevakt, 902 51 303

Pressekontakt i Sveits: Øyvind Arum, 917 28 409

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker