Priv. til red: Giske til Haugesund, Karmøy og Stord

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Haugesund, Karmøy og Stord i morgen onsdag 7. august.

Program:

08:30 Haugesund: Giske holder innlegg på Energirike-konferansen med temaet «handlingsrommet frem mot 2020 – industrielle muligheter med basis i energi Norge» på Rica Maritim Hotel, Åsbygata 3.

10:30 Karmøy: Giske møter pressen etter omvisning på Hydro Karmøy. På Hydro Karmøy vil statsråden tas i mot av den nye fabrikksjefen på verket, Trond Olaf Christophersen, sammen med leder for Hydros heleide metallverk, Olaf Wigstøl. Pressekontakt for praktiske spørsmål om besøket er informasjonssjef ved Hydro Karmøy, Svein Erik Wiksnes (mobil 911 46 446, e-post Svein.Erik.Wiksnes@hydro.com).

12:20-13:35 Stord: Giske besøker Kværner Stord. Ta kontakt med kommunikasjonssjef Odd Naustdal (mobil 905 76 079, e-post odd.naustdal@kvaerner.com) for praktiske spørsmål.

16:30-16:55 Haugesund: Giske åpner friluftsarrangement i forbindelse med Sildajazzen på Dokken museum, Hasseløy.

19:00 Haugesund: Giske står for den offisielle åpningen av Sildajazzen på Rica Maritim Hotel, Åsbygata 3.

I tillegg deltar Giske på partiarrangementer i Stord og Haugesund. For mer informasjon, kontakt politisk rådgiver Jan Christian Vestre (mobil 415 45 805).

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet 902 51 303, e-post media@nhd.dep.no

Politisk rådgiver Jan Christian Vestre, mobil 415 45 805 (med på reisen).

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker