Priv. til red: Giske til Kasakhstan

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Kasakhstan 24. mai. På programmet står politiske samtaler, innlegg på Astana økonomiske forum og møte med norske næringslivsaktører.

Kasakhstan er rikt på petroleumsressurser og ser til Norge for hvordan sektoren best kan utvikles og forvaltes. Dette blir også tema på Astana økonomiske forum, der Trond Giske holder et innlegg. Statsråden vil ta opp hvordan vi har bygget opp og forvaltet oljeverdiene, og hvordan teknologi fra denne industrien har gitt positive ringvirkninger til  andre næringsområder.  Forumet arrangeres hvert år, og tar opp spørsmål knyttet til økonomiske, politiske og sosiale utfordringer.  

Giske skal også ha et frokostmøte med norske næringslivsaktører i landet. På møtet deltar Intsok, Statoil, Det norske veritas, Carbon limits og Pelagic Fish. I tillegg planlegges bilaterale møter med flere ministre. Nærings- og handelsministeren er invitert av visestatsminister og minister for industri og ny teknologi, Asset Issekeshev. 

Pressekontakt:

Øystein Solvang, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 466 60 428. oys@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker