Priv. til red.: Giske til Manifest Årskonferanse

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar på Manifest Årskonferanse i Oslo i morgen, tirsdag 13. mars.

Hovedtema for konferansen er utdanning; skole, yrkesfag og kampen om kunnskapen i et bredere perspektiv.

Konferansen arrangeres av Manifest senter for samfunnsanalyse, Manifest Analyse.

 

Tid: Tirsdag 13. mars kl. 14.00-14.30.

Sted: Folketeateret, Storgata 21, Oslo

Kontakt: Jofrid Egeland, 97044221.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner