Priv. til red: Giske til New York og Houston

Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker New York og Houston ​fra 12.-16. november.

I New York skal Giske blant annet møte Norges Bank Investment Management og samtale om finansutviklingen i USA. Han skal også møte Det norske Veritas om offshore vindkraft , samt besøke New York-børsen.

I tillegg innleder han om norsk designpolitikk på et seminar i tilknytning til den nordiske designuken. Giske skal også møte musikkprodusentene Espen Lind og Amund Bjørklund i Espionage.

I Houston skal næringsministeren møte topplederne for sentrale norske bedrifter, blant andre Statoil, Aker Solutions, Det norske Veritas, DnB Nor og Kongsberg, samt foreta den offisielle åpningen av «Norway House». Giske skal også møte næringsutviklingsorganisasjonen Houston Greater Partnership v/CEO Jeff Moseley.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Mette Fossum Beyer, tlf 950 60 052

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner