Priv. til red: Giske til NHOs årskonferanse

Nærings- og handelsminister Trond Giske deltar på NHOs årskonferanse onsdag 9. januar. Temaet for konferansen er Oppdrag energi.

Giske er tilgjengelig for pressen under konferansen. Mer informasjon, program og praktisk informasjon for pressen: http://konferanse.nho.no/program/

Sted: Den Norske Opera & Ballett, Oslo.

Tid: 9. januar 2012 klokka 08:45-15:00.

Pressekontakt:
Pressevakt, mobil 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker