Priv. til red: Giske til Södra Cell Tofte

Tirsdag 26. februar besøker nærings- og handelsminister Trond Giske Södra Cell Tofte. Der møter han ledelsen og tillitsvalgte ved bedriften, samt representanter fra konsernledelsen i Sverige.

Under besøket vil statsråden bli orientert om situasjonen på Södra Cell Tofte. Giske er tilgjengelig for pressen når møtet med ledelsen og de tillitsvalgte er ferdig, fra rundt klokken 09.00.

Tidspunkt: 09.00-09.45.

Sted: Södra Cell Tofte, Østre Strandvei 52, 3482 Tofte.

For veibeskrivelse eller andre praktiske spørsmål kan kommunikasjonsansvarlig Jan Morten Trønnes ved Södra Cell Tofte kontaktes (915 17 041).

Etter besøket på Tofte reiser næringsministeren videre til Vestfold. Programmet er som følger (med forbehold om mindre endringer av tidspunkt):

Besøk hos Jensen Møbler, Svelvik

Omvisning og møte om næringsutvikling i Svelvik. Svelvik-ordfører Jonn Gunnar deltar også.

Tidspunkt: 10.25-11.30.

Sted: Jensen Møbler, Sand, 3060 Svelvik.

Besøk hos Kongsberg Nor Space, Horten

Omvisning og samråd om regjeringens romsatsing.

Tidspunkt: 13.00-14.00.

Sted: Nor Space Horten, Knudsrødveien 7, 3189 Horten.

Møte på Torp Sandefjord Lufthavn, Sandefjord.

Giske møter ledelsen ved lufthavnen. Temaet er næringsutvikling og utvidelser.

Tidspunkt: 14.30-15.00.

Sted: Torp Sandefjord Lufthavn, Torpveien 130, 3241 Sandefjord.

For akkreditering, send navn, tittel og kontaktinfo til anna@torp.no.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker