Priv. til red.: Innspillseminar arkitektur og design

 I forbindelse med handlingsplanen for kulturnæringene som er under utarbeidelse av Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, arrangeres et innspillsseminar for arkitektur og design.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norsk Form og Norsk Designråd, og er åpent for pressen. Seminaret åpnes av Nærings- og handelsminister Trond Giske.

Tid:     Mandag 24.9.2012 kl. 09:30 -16:00

Sted:   DogA Norsk Design- og Arkitektursenter, Hausmannsgate 16

Pressekontakter:

Jofrid Egeland, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 970 44221, jofrid.egeland@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Sverre Gunnar Haga, Norsk Form, 95 76 67 99

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker