Priv. til red.: Lansering av strategi for små- og mellomstore bedrifter

Mandag 26. mars kl 12:00 lanserer Nærings- og handelsminister Trond Giske regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter.

I strategien lanseres flere tiltak som skal gjøre hverdagen merkbart enklere for norsk næringsliv. Lanseringen finner sted i lokalene til Boost Communications og In Sight AS, i Stortingsgaten 22.

Pressekontakt er:
Anne Cecilie Lund (996 21 213)
Øyvind Arum (917 28 409)
NHD Pressevakt (902 51 303)

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker