Priv. til red: Næringslivet får etisk bruksanvisning

Hvordan kan norske bedrifter sørge for gode arbeidsforhold blant leverandørene sine? Nærings- og handelsminister Trond Giske lanserer en ny veileder som skal hjelpe næringslivet til å vise mer samfunnsansvar.

Næringslivet blir stadig mer internasjonalisert. Globaliseringen har mange positive sider, men byr også på utfordringer. Det siste året har vi sett flere eksempler på dårlige arbeidsvilkår og brudd på menneskerettighetene i leverandørleddet.

Selv om vi i Norge har lange tradisjoner for å vise samfunnsansvar, angår dette også norsk næringsliv. Initiativ for etisk handel (IEH) har derfor laget en veileder, som skal hjelpe norske bedrifter til å følge opp ansvaret sitt.

Veilederen lanseres av nærings- og handelsminister Trond Giske onsdag 24. april på Litteraturhuset. Giske vil også holde innlegg om statseide bedrifter og menneskerettigheter.

Se hele programmet her.

Når: Onsdag 24. april. Giske holder innlegg fra 09.10-09.25.

Hvor: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nhd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker