Priv. til red: Norsk næringsliv - mangfold av vinnere

For første gang på 15 år lanserer regjeringen en egen næringsmelding. Nærings-  og handelsminister Trond Giske har samlet innspill fra bedrifter over hele landet. Resultatet blir presentert fredag 7. juni kl. 12.30 på Handelshøyskolen BI.

 Det er 15 år siden forrige næringsmelding ble lagt frem. Mye har skjedd siden den tid. Vi vet ikke hva slags varer og tjenester vi vil etterspørre om 20, 50 eller 100 år.

- Viktigere enn å spå hva som vil skje, er at næringspolitikken er utformet slik at norsk økonomi står rustet til å takle endringene som vil komme, sier Giske.

Stortingsmeldingen vil blant annet gi en oversikt over norsk næringsliv i dag. Det vil også gi en gjennomgang av næringspolitikken som føres og som støtter opp om fremtidig høy verdiskapingsevne i norsk økonomi.

Statsråden vil presentere næringsmeldingen "Et mangfold av vinnere" for studenter, næringslivsaktører og representanter for arbeidslivsorganisasjoner på Handelshøyskolen BI. Pressen er også invitert til arrangementet.

Agenda (med forbehold om mindre endringer):

12.30-13.00 Kaffe og lett servering utenfor auditoriet

13.00-13.05 Rektor Tom Colbjørnsen ønsker velkommen

13.05-13.15 Studentenes syn på næringslivets utvikling fremover

13.15-13.45 Nærings- og handelsminister Trond Giske presenterer meldingen "Mangfold av vinnere"

13.45-14.00 Spørsmål og kommentarer fra salen

14.00            Eventuelle intervjuer med fremmøtt presse

Tid: Fredag 7. juni kl. 12.30-14.30

Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, tlf. 996 21 213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Yngve Kveine, kommunikasjonssjef ved Handelshøyskolen BI, tlf. 46 41 06 40,  yngve.kveine@bi.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker