Priv. til red.: Ny stortingsmelding om Innovasjon Norge og SIVA

Regjeringens nye stortingsmelding, Verktøy for vekst, om selskapene Innovasjon Norge og SIVA, legges fram av statsråd Trond Giske fredag.

Meldingen legger rammen for videre utvikling av de to selskapene og viser hvordan disse er sentrale verktøy i realiseringen av regjeringens næringspolitikk.

Til stede på konferansen blir i tillegg til nærings- og handelsminister Giske, representanter fra SIVA, Innovasjon Norge, LO, NHO, Norsk Industri, Investinor og Virke.

Pressekonferansen vil bli streamet og kan følges på nhd.no eller innovasjonnorge.no.

Tid: Fredag 27. april kl. 12.00-12.45.

Sted: Innovasjon Norge, Akersgata 13, kantinen i 2. etasje.

Kontakt: Jofrid Egeland, 97044221, eller NHDs pressetelefon, 90251303.

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner