Priv. til red: Nytt tiltak i forenklingsarbeidet

Statsrådene Trond Giske, Liv Signe Navarsete og Sigbjørn Johnsen inviterer media til pressekonferanse mandag 17. oktober kl. 09.30 i forbindelse med Regjeringens forenklingsarbeid.

Statsrådene i Nærings- og handelsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Finansdepartementet lanserer et nytt tiltak knyttet til forenklingsarbeidet på et arrangement hos Storm Studios mandag 17. oktober kl. 09.30.

Det deltar også representanter fra næringsliv og arbeidslivsorganisasjoner.

Storm Studios er et filmproduksjonsselskap som har laget spesialeffekter til blant annet Død Snø, Olsenbanden jr. og Max Manus. Selskapet er ledende i Norge innen 3D animasjoner og visuelle effekter.

Sted: Nedre gate 7, Oslo.

Tid: Mandag 17. oktober, kl 09.30.

Kontaktpersoner for media:

NHD: Senior kommunikasjonsrådgiver Jofrid Egeland, tlf. 970 44 221. Kommunikasjonssjef Anne Cecilie Lund, 996 21 213.

FIN: Senior kommunikasjonsrådgiver Eva Karin Dahle Rabben, 977 38 862.

KRD: Kommunikasjonssjef Liv-Merete Wiker, 992 07 708.

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Abonner

Dokumenter og linker